หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวารสารต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรายการเข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Outdoor Cabinet
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๒ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อหม้อแปลง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Multifunction Router
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง งานตกแต่งพื้นที่ CAT SHOP
กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้างานเงินทุนหมุนเวียนชำรุด
กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาดไม่เกิน ๓ ตัน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์กวาดและดูดฝุ่นถนน
เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
เทศบาลตำบลหมอนนาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>