หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง งานตกแต่งพื้นที่ CAT SHOP
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลหาผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีความประสงค์จะประมูลจัดหาผู้ประกอบการปรุงอาหารและจำหน่ายอาหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.
เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
เทศบาลเมืองอ่างสิลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดขยะด้านท้าย
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์อำนวยการและบริหารจัดการ Green Zoo
เทศบาลตำบลปากน้ำ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางที่ชำรุด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ระบบ Video Conference
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Expansion Outdoor Access Node
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๒ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างอาคาร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>