หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซ์เรย์ระบบดิจิตอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อ.ศรีราชา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยข้างกำแพงสนามกอล์ฟปัญญารีสอร์ท-กรุงเทพค้าสัตว์ ม. 10
องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าบางปะกง มีความประสงค์จะขายยางรถยนต์เก่าใช้งานแล้ว จำนวน 1 กอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนจัดสรร 4 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จำนวน 1 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 6 โครงการ
เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเทพธานี
สำนักงานเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ที่หรือทางสาธารณะ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมชัลเฟต ชนิดที่ 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกภายใต้ตราสัญลักษณ์ “สีสันตะวันออก”
จังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 3 ชุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ราชการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>