หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความประสงค์จะสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.หนองขาม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิด Cassette Type
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองประกวดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลพานทอง ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3893-2505-7 ในวันและเวลาราชการ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำแว่นตาสายตา
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องควบคุมไฟฟ้าและห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบแก๊สทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลชลบุรี
แขวงการทางชลบุรีที่ 2 มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมาทำทางจักรยาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ ชุดผ่าตัดต้อกระจก
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดฟุตบอลพร้อมถุงเท้า จำนวน 3 รายการ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงมือยางปราศจากเชื้อ สำหรับการศัลยกรรม จำนวน 5 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>