หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารที่ทำการ (ขนาดกลาง)
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท เตียงผ่าตัดใหญ่แบบไฮโดรลิก
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท ชุดกล่องสำหรับใส่เครื่องมือแพทย์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท โคมไฟฟ้าผ่าตัดเล็กชนิดขาตั้งเคลื่อนที่ได้
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องเตรียมแอมโมเนียเหลวเข้มข้น 20%
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท ชุดควบคุมแรงดุดเสมหะชนิดติดผนัง
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท เครื่องทำอากาศอัด
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะเขาเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซักผ้าเปื้อนธรรมดา กำหนดระยะเวลาจ้าง 1 ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>