หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอภิชาตแลนด์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเนินแสนสุข
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารแบบไมโครบัส หลังคาทรงสูง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสม
สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.ชลบุรี 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งถังน้ำประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำ
สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.ชลบุรี 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการทำรั้ว
สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.ชลบุรี 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการทำรั้ว
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนอน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>