หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านซากพุดซา
(สวท.ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดทำบันทึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
อ่าน 64 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเก้ากิโลฝั่งตลาดรอดเอี่ยมผ่านบายพาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์ทั่วไป
การประปาส่วนภูมิภาค โดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลและซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนงานพัฒนาจังหวัดและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์การบริหารจังหวัดชลบุรี ผ่านช่องเคเบิลทีวี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครือข่ายหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 400 กล่อง
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อำเภอพานทอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหนองแช่แว่น-หนองม่วงเก่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก ซอยลุงยาว หมู่ 5 ตำบลนาจอมเทียน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมาระบบเมนไฟฟ้า อาคารสำนักงาน 4 ชั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดครัวมาตรฐาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>