หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
เทศบาล ต.เสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วน จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
องค์การบริหารส่วน จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุจราจร
อ.ศรีราชา มีความประสงค์จะสอบราคาตามโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบจ้างพิมพ์แบบพิมพ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน
การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ติดตั้งวางท่อประปา
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโคมไฟกระพริบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อเชื่อมจากห้วยพันเสด็จ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.คลองพระ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดกีฬา พร้อมถุงเท้า จำนวน 10 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>