หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์กวาดและดูดฝุ่นถนน
โรงไฟฟ้าบางปะกง มีความประสงค์จะประกวดราคาขายเศษเหล็กประเภทต่างๆ
องค์การบริหารส่วน จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 15 รายการ
การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
องค์การบริหารส่วน จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดจ้างออกแบบและตกแต่งคูหา
องค์การบริหารส่วน จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 7 รายการ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประกอบอาคารปฏิบัติการทางการเกษตรศาสตร์และสุขภาพ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมวันวิสาข์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 33 รายการ (ครั้งที่ 4)
องค์การบริหารส่วน จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
รพ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะประมูลขายที่ดินราชพัสดุแปลง
องค์การบริการส่วนตำบลบางนา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณข้างร้านใจดี ดีเซล
สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.ชลบุรี 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานทะเบียน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>