หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำถ้วยรางวัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแฟลชไดรฟ์
องค์การบริหารส่วนจ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองห้วยกรวด ม.3
รพ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน 23 รายการ
องค์การบริหารส่วนจ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท กสท โครคมนาคม จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้การแล้วจำนวน 87 รายการ
องค์การบริหารส่วนจ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการพัฒนาศักยภาพบริการ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.คลองพระ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบติดผนัง(ชุมชนบ้านสะพานบางปลาสร้อย)
องค์การสวนยาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเรียกสอบราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเจียมเงี่ยมอิ้ออนุสรณ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>