หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านขลอด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโตรงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 17 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง งานจ้างผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องถังรองรับขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งป้ายถนน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>