หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเสา
เทศบาลตำบลหอมศีล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อประปา
มหาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมถมที่ดิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดตโปทาราม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>