หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านเนินพลับ อำเภอพนัสนิคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัสต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านเขาหมอน-ถนนหาดยาว คลองไผ่ ตำบลเกร็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอย 2 ถนนมิตรสัมพันธ์
ที่ว่าการอำเภอศรีราชา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการสร้างดาดคอนกรีตริมห้วยสาธารณะในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
โรงพยาบาลสัตหีบ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจัดสร้างท่อระบายน้ำ โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โรงเรียนบ้านพลูตาหลวง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคาร คสล.3 ชั้นใต้ถุนโล่ง โรงเรียนบ้านคลองมือไทร อำเภอบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีต โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อคลอรีนเหลว
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดป่าแก้ว กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน อาคาร 2 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดป่าแก้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>