หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวง
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา เขต 2 ภาคกลาง ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาการจ้างงานพนักงาน
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างสาธงชาติพร้อมฐาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 7 วิชา/ชุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น
กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด
องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อชุดเกียร์บ๊อก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>