หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV)
กรมกิจการผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารสำหรับผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปี 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลตำบลบางเสร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถยนต์ตรวจซ่อมแบบไมโครบัส พร้อมที่พาดบันได
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลซื้อ ชุดตรวจสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์สอบราคาซื้อโทรทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบนท่าข้าม มีความประสงค์จะจะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจะสอบราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพัก 3 หลัง สค.อรัญประเทศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะพับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคหกรรม
การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว
การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์โลหะยึดโยง
การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>