หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลางจังหวัดชลบุรีมีความประสงค์จะประกาศสอบราคาการซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดโรงครัว โรงอาหาร และเตาเผาขยะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนามแบดมินตันพื้นยางสังเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>