หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลขายทอดตลาดโรงซักฟอก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดรับภาพของเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์ดิจิตอล
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสายวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรแบบหนีบนิ้วมือ
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตกแต่งเกรียนกัณฑ์จุลพน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบน้ำดื่ม
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดปรับและควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดกลางคลองหลวง-วัดโพธิ์ธาราม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก และระบายน้ำรูปตัววี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงสนาม พร้อมลำโพงและอุปกรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>