หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาประมูลให้เช่าอาคารร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าบริเวณสะพานเลียบชายฝั่งทะเล
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาจัดหารีเลย์ รื้อถอน ติดตั้ง รวมอุปกรณ์ประกอบ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ PON Tester
โรงไฟฟ้าบางประกง มีความประสงค์จะประกวดราคาขายเศษเหล็ก
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างบริเวณถนนสายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสายไฟคอนเนคเตอร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสายไฟ ฮอทไลน์แคล้มป์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสนามพร้อมลำโพงและอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านเขาซก
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน กลุ่ม ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์จำนวน 6 โครงการ
สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ในราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักข้าราชการ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคางานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดที่ 1 อะลูมิเนียมซัลเฟต ชั้นคุณภาพที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต สายเขาวังแก้ว ซอย 6 – เขาวังแก้ว ซอย 1 อำเภอเกาะจันทร์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>