หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเขาไผ่-บ้าเนินหนึ่ง-บ้านหนองผักหนาม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าที่ว่าการอำเภอพานทอง-วัดเกาะลอย ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีความประสงค์ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่งเกตุ-บ้านอมพนม ตำบลธาตุทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห่วยยาง-มาบไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ศาลจังหวัดพัทยามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เทศบาลตำบลเสม็ดมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ติดตั้งไฟประดับเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคาม 2558 บริเวณถนนพระยาสัจจา หมู่ที่ 1,2และ3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการเสริมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงตะกู-บ้านอมพนม ตำบลธาตุทอง, ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินดินแดง-บ้านคลองสิบแปด ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองพลู-บ้านคลองยาง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา อำเภอเมืองชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างภาษีโรงยิมพร้อมปรับตรงทางขึ้นบันได
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีวิชัย-บ้านนาวังหินตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกะขะ พร้อมงานรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานต่อเติมโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 แห่ง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 ชั้นล่าง
เทศบาลตำบลบางเสร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ระหว่างทางเชื่อมซอยเทศบาล 30 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ถัดไป>>