หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์ปิดหลอดเลือดหัวใจเกิน
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสายสวนหัวใจ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 17 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหัวถนนวิทยาอำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 รายการ ประกอบพร้อมติดตั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 สถานี
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดหาเวทีลอยพร้อมติดตั้งไฟฟ้าประดับบริเวณงาน ซุ้มทางเข้า เครื่องขยายเสียง เครื่องปั่นไฟ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ SCADA กฟภ.ระยะเวลา 12 เดือน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นจำลองการคลอดพร้อมโปรแกรมควบคุมการคลอด จำนวน 2 ตัว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรีโคลสเซอร์ จำนวน 3 ชุด และ เอสเอฟซิกส์ จำนวน 1 ชุด
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงซ่อมเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์และห้องฝึกอบรม จำนวน 1 ห้อง
การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อพลาสติกสีดำทึบ จำนวน 100 ผืน
โรงพยาบาลพนัสนิคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 4 รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรวมจำนวน 4 โครงการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ
อำเภอสัตหีบ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างวางท้อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 71 (ซอยละอองอุทิศ )เชื่อมซอยหมู่บ้านสามัคคี 23 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างทักษะทางภาษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดไม้ยางพาราจำนวน 2 แปลง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วและป้อมยาม โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด๒) จำนวน 3 โครงการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>