หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน ของศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชาและอาคารคลังพัสดุ (1) สำนักงานไปรษณีย์เขต 2 และบริเวณโดยรอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านโป่งสะเก็ต-บ้านห้วยปราบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างออกแบบอาคารอเนกวิทยบริการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้ววิทยาลัยฯ
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ LED ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสม็ด
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย 3134 (แยกไฟแดงเสม็ด-ครกใหญ่)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อส่งน้ำประปา กปภ.สาขาบ้านบึง-ชลบุรี กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบบันทึกภาพดิจิตอลในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเคมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 24 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบัสขนาด 40 ที่นั่ง ชั้นเดียว ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 290 แรงม้า พร้อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศจำนวน 1 คัน
ที่ว่าการอำเภอศรีราชา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการศูนย์ฝึกอาชีพประจำอำเภอศรีราชา โดยก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1 แห่ง
ที่ว่าการอำเภอศรีราชา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาคันทรง
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประมูลขายอาคารที่ราชพัสดุ บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ
การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อสารเคมีไกลโฟเสท 48% และสารเคมีพาราควอท
ที่ว่าการอำเภอศรีราชา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. บ้านคลองนา ฝั่งทิศใต้ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>