หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินไทร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคลองตะเคียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านหนองน้ำขุ่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจักซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ประจำรถแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาประมูลจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหญ้าสนามฟุตบอล
สำนักขนส่งจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับระดับพื้นอาคารโรงตรวจสภาพรถและทำสี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้บริษัท กานต์สินี เพลส
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค2 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภททองรูปพรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประมูลขายลิฟท์โดยสาร
เรือนจำกลางชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองอุดม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายโค้งประดู่ – เนินตะแบก
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ มีความประสงค์จะสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน , ฐานรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ประตู-รั้ว , ป้ายชื่อ , ถนน-ลานหิน
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประกวดราคาขายทอดพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์สายไฟ
สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>