ข่าวท้องถิ่น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการและประชาชนชาวชลบุรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 15 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)

ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า  ตัวแทนจากภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีเข้าร่วม

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   เป็นตัวแทนกล่าวถวายสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้บังคับเมฆให้เกิดฝนเพื่อขจัดปัดเป่าทุกข์ของพสกนิกรของพระองค์  พสกนิกรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงขอน้อมถวายความจงรักภักดี และขอตั้งปณิธานน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้มาปฏิบัติด้วยความตั้งมั่นตลอดไป

 

จำนวนคนอ่าน 39 คน จำนวนคนโหวต 0 คน