ข่าวท้องถิ่น
(สวท.ชลบุรี)วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ศาสตร์พระราชา นัยสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 26 คน)

ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี  นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  อดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ศาสตร์พระราชา นัยสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน  โดยมีนักวิชาการจากหลากหลายประเทศ   และตัวแทนภาคประชาสังคม  กว่า 200 คน เข้าร่วม

        รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และแนวทางในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา  รวมถึงการกำหนดทิศทางการพัฒนามนุษย์ละสังคมด้วยศาสตร์พระราชา  โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการจัดประชุมครั้งนี้ อาทิ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยบูรพา และสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

         นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  อดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้กล่าวในที่ประชุมว่า   ศาสตร์พระราชา คือศาสตร์แห่งการพัฒนา  การครองตน และการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข  ซึ่งศาสตร์พระราชาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ดิน น้ำและความเป็นอยู่  ไม่ใช่จะมีประโยชน์เฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่ยังคงมีประโยชน์ไปสู่คนทั้งโลก  จนองค์กรระดับโลกต่างยกย่องและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน อาทิ UN และ Unesco  ในหลวง ร.9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างล้นพ้น พระองค์จึงจะสถิตอยู่ในใจคนไทยไปนานแสนนาน 

 

 

 

จำนวนคนอ่าน 27 คน จำนวนคนโหวต 0 คน