ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดชลบุรี จัดประชุมขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการ 10-30 พ.ย. นี้ ที่ศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 9 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 26 คน)

        ที่ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในการประชุม การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมนำเสนอข้อมูลของตลาดประชารัฐแต่ละประเภท ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้  รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี  ปัจจุบันมีตลาดอยู่ 21 แห่ง   , ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ  รับผิดชอบโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีอยู่ 11 แห่ง , ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด รับปิดชอบโดย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดชลบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  โดยตั้งเป้าจัดงานแสดงสินค้าที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ปีละ 2 ครั้ง , ตลาดประชารัฐ Modern Trade โดยมีตัวแทน จากศูนย์การค้า เซ็นทรัล โลตัส และบิ๊กซี เข้าร่วมประชุม , ตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชุมชน รับปิดชอบโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีการจัดตั้งตลาดเพียง 1 แห่งที่สาขาพนัสนิคม , ตลาดประชารัฐต้องชม รับผิดชอบโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี  ปัจจุบันมีอยู่ 3 แห่ง คือ ตลาดจีนโบราณชากแง้ว  ตลาดประมงท่าเรือพลี และตลาดน้ำ ๔ ภาค , ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม รับผิดชอบโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี  ปัจจุบันมีอยู่ 2 แห่ง คือ ตลาดจีนโบราณชากแง้ว และตลาดประมงพื้นบ้าน ต.บางเสร่

        โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขายได้มาลงทะเบียนผู้ประกอบการ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

จำนวนคนอ่าน 27 คน จำนวนคนโหวต 0 คน