ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์ขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลาง

วันที่ 8 พ.ย. 2560 )
 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์ขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลาง จำนวน 8 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3848 – 5202

จำนวนคนอ่าน 31 คน จำนวนคนโหวต 0 คน