ข่าวรับสมัครงาน
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มีความประสงค์ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

วันที่ 8 พ.ย. 2560 )
 

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มีความประสงค์ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)  จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3868 – 4001 -5

 

จำนวนคนอ่าน 68 คน จำนวนคนโหวต 0 คน