ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลขายทอดตลาดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ กำหนดขายทอดตลาด

วันที่ 20 ต.ค. 2560 )
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  มีความประสงค์ประมูลขายทอดตลาดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3893 - 2425

 

จำนวนคนอ่าน 62 คน จำนวนคนโหวต 0 คน