ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อเสา คอร.

วันที่ 25 พ.ค. 2560 )
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อเสา คอร. กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ แผนกคลังพัสดุชลบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3845 – 5086 

จำนวนคนอ่าน 96 คน จำนวนคนโหวต 0 คน