ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง มีความประสงค์จัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 25 พ.ค. 2560 )
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง มีความประสงค์จัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3824 – 5529 

จำนวนคนอ่าน 39 คน จำนวนคนโหวต 0 คน