ข่าวรับสมัครงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนังานจัางงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดชลบุรี

วันที่ 14 ก.พ. 2560 )
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดชลบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3839 - 8028 
จำนวนคนอ่าน 230 คน จำนวนคนโหวต 0 คน