ข่าวรับสมัครงาน
สำนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

วันที่ 14 ก.พ. 2560 )
 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง  กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3805-4199
จำนวนคนอ่าน 132 คน จำนวนคนโหวต 0 คน