ภาพกิจกรรม
สวท.ชลบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายสร้างเครือข่ายต้านยาเสพติด

วันที่ 21 ธ.ค. 2559 )

คุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายสร้างเครือข่ายต้านยาเสพติด
                  
                            (21 ธ.ค.59) นางสาวปริยา  เธียรประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหัดชลบุรี  จัดกิจกรรมออกกำลังกายสร้างเครือข่ายต้านยาเสพติด ในโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
                           ในกิจกรรมจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเปตอง ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุฯ และเจ้าหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างเครื่อข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการออกกำลังกายและต้านภัยยาเสพติด
จำนวนคนอ่าน 252 คน จำนวนคนโหวต 0 คน