ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามีความประสงค์จะทำลายแฟ้มประวัติและฟิล์มเอ็กซเรย์

วันที่ 28 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 115 คน)

                     โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีความประสงค์จะทำลายแฟ้มประวัติและฟิล์มเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตั้งปี พ.ศ. 2538-2548 และขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลตั้งตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หากมีความประสงค์จะเก็บประวัติและฟิล์มเอ็กซเรย์ของท่านไว้ กรุณาติดต่อที่แผนกต้อนรับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. โทร. 0-3877-0200-8
จำนวนคนอ่าน 116 คน จำนวนคนโหวต 0 คน