ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน

วันที่ 23 ธ.ค. 2558 )
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 008 โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฏร์วิทยาคาร) อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี กำหนดยื่นซองประกวดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน อาคาร 2 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3845-5921 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 103 คน จำนวนคนโหวต 0 คน