ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

วันที่ 23 ธ.ค. 2558 )
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 โรงเรียนๆ ละ 12 รายการ กำหนดยื่นซองประกวดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน อาคาร 2 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3845-5921 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 98 คน จำนวนคนโหวต 0 คน