ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

วันที่ 18 ธ.ค. 2558 )
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 1 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ข้างบันไดฝั่งขวาอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3845-5921 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 99 คน จำนวนคนโหวต 0 คน