ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

วันที่ 8 ธ.ค. 2558 )
 

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คันกำหนดยื่นซองประกวดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ อาคารสำนักงาน ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3811-1724-6 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 92 คน จำนวนคนโหวต 0 คน