ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์นั่ง ชนิด 5 ประตู 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

วันที่ 8 ธ.ค. 2558 )
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์นั่ง ชนิด 5 ประตู 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซองประกวดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ งานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มงานอำนวยการอาคาร 4 ชั้น 1 ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3828-5532 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 99 คน จำนวนคนโหวต 0 คน