ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่บริการซ่อมแซมเสื้อผ้า (ห้องติดกับสนามเทนนิส )เพื่อให้บริการนิสิต บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป

วันที่ 8 ธ.ค. 2558 )
 

มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่บริการซ่อมแซมเสื้อผ้า (ห้องติดกับสนามเทนนิส )เพื่อให้บริการนิสิต บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป  กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (อาคารภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2160 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 93 คน จำนวนคนโหวต 0 คน