ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
มหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรวัดญาณฯ ระหว่าง10 - 14 ก.พ.2554

)

                  นางกิ่งทอง ชุ้นสามพราน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศูนย์ฝึกฯ เกษตรกรรมวัดญาณฯ) กล่าวว่า ศูนย์ฝึกฯ เกษตรกรรมวัดญาณฯ ได้กำหนดจัดงาน
มหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 13 "เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา” ประจำปี 2554 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2554  ณ ศูนย์ฝึกฯ เกษตรกรรมวัดญาณฯ ตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา กิจกรรมลงนามถวายพระพรผ่าน"ต้นไม้ ของพ่อ” นิทรรศการโครงการพระราชดำริฯ จากภาครัฐและเอกชน การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กับการพัฒนา” การประกวดผลผลิตเกษตรธรรมชาติ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ประดับ การสาธิตและฝึกอาชีพ "1 ชั่วโมง  1 อาชีพ” การประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนา” การแข่งขันการทำแปลงปลูกผักของนักเรียน การนำเสนอผลงานวิจัยเด่น Best Practice และการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP จากทุกภาคทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3834-3608-10 หรือเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ เกษตรกรรมวัดญาณฯ ได้ที่ www.watyanagr.ob.tc
จำนวนคนอ่าน 351 คน จำนวนคนโหวต 0 คน