ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

วันที่ 22 ม.ค. 2558 )
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น ๑ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๔๕-๕๙๒๑ ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน