ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Ethernet Demarcation

วันที่ 22 ม.ค. 2558 )
 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Ethernet Demarcation ๑๐/๑๐๐ Mbps. จำนวน ๔๐๐ เครื่อง กำหนดยื่นซองประกวดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ชั้น ๑ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๓๐๐-๔๓๐๑-๖ ต่อ ๔๒๖๔ ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 50 คน จำนวนคนโหวต 0 คน