ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

วันที่ 21 ม.ค. 2558 )
 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๑ หลัง กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๕๑-๑๑๔๙ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน