ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานไปรษณีย์เขต ๒ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อจัดซื้อพัดลมไอระเหย

วันที่ 30 ม.ค. 2557 )
 

สำนักงานไปรษณีย์เขต ๒ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อจัดซื้อพัดลมไอระเหย (เครื่องทำลมเย็น) จำนวน ๓๗ เครื่อง กำหนดยื่นซองประกวดราคาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สำนักงานไปรษณีย์เขต ๒ เลขที่ ๗๗/๑ ม.๙ ถ.ศุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๒๗-๘๓๐๐-๒ ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 107 คน จำนวนคนโหวต 0 คน