ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น

วันที่ 30 ม.ค. 2557 )
 

เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ ที่นั่ง (จำนวน ๘ ล้อ) ชั้นล่างต้องมีพื้นที่โดยสาร จำนวน ๕ คัน กำหนดยื่นซองประกวดราคาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น ๒ เทศบาลตำบลบางคล้า ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๕๔-๒๑๗๗ , ๐-๓๘๕๔-๑๐๒๗ ต่อ ๒๒,๒๓ ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 96 คน จำนวนคนโหวต 0 คน