ข่าวท้องถิ่น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เชิญชวนข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมฟังธรรมเทศนาและ นั่งวิสมาธิวิปัสสนา ในโครงการเว้นวรรคให้ชีวิต พักจิต คิดดี

วันที่ 9 ก.ค. 2555 )
 
นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการเว้นวรรคให้ชีวิต พักจิต คิดดี พร้อมเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมฟังธรรมเทศนาและนั่งวิสมาธิวิปัสสนา ในโครงการเว้นวรรคให้ชีวิต พักจิต คิดดี ซึ่งจังหวัดชลุบรี ได้พิจารณาให้ประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานราชการภายในจังหวัด เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการ ลูกจ้างและส่วนราชการ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่วัดใหญ่อินทราราม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลุบรี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับฟังพระสงฆ์เทศนาแสดงธรรม และนั่งสมาธิวิปัสสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รวมทั้งเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา และเนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ ที่วัดใหญ่อินทราราม
จำนวนคนอ่าน 130 คน จำนวนคนโหวต 0 คน