ข่าวท้องถิ่น
เทศบาลเมืองบ้านสวน จัดโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ

วันที่ 26 มิ.ย. 2555 )
 
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ โดยมีผู้พิการ จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ นายจักรวาล ตั้งประกอบ
 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ให้ตระหนักว่า คนพิการ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า หากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ก็จะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติไม่แพ้คนปกติ
 
โดยการอบรมอาชีพในครั้งนี้ ได้เลือกฝึกอาชีพจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวและจากกระดาษสา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2555 และหลักสูตรลวดดัดให้เป็นรูปต่างๆ ฝึกระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555
จำนวนคนอ่าน 123 คน จำนวนคนโหวต 0 คน