FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ เตรียมจัดงานจ๊อบ แฟร์ พร้อมรับแรงงานกว่า 2 หมื่นคน ในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้

วันที่ 2 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 222 คน)

นายวิบูลย์ กรมดิษฐิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะคอปอร์เรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมกระทบโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากในพื้นที่ ภาคกลางทางอมตะนคร ได้ร่วมมือกับกรมการจัดหางาน เตรียม จัดงานจ๊อบแฟร์ เป็นกรณีเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยนิคมอมตะนครจังหวัดชลบุรี ร่วมกับนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง พร้อมรับแรงงานเพื่อเติมอีกประมาณ 20,000 คน เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของโรงงานเดิมและนักลงทุนที่เจ้าของไปขยายโรงงานใหม่ ซึ่งมีแผนจะเพื่อกำลังการผลิตอีกประมาณ 80 โรง จากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเสียหายจำนวนมาก แต่ยังเชื่อมั่นว่านักลงทุนต่างชาติมีความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเดี่ยวกันยังคาดหวังกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ
จำนวนคนอ่าน 223 คน จำนวนคนโหวต 0 คน