ข่าวรับสมัครงาน
 ข่าวรับสมัครงานและบริการจังหวัดบุรีรัมย์

 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044 611747 ห้องส่ง 044 613627
E-mail radioburiram@gmail.com radioburiram@prd.go.th